lunes, 13 de abril de 2009

you Can be part of this team...

albañ¡l
art¡sta plàst¡co
Chef
Contador
Comandante
Coord¡nador de moda
d¡rector creativo
señador gràf¡co
dj
dramaturgo
editor
filósofo
fotógrafo
guest serv¡ce
med¡co
mesero
mus¡co
ntor
ps¡còlogo
reCepC¡on¡sta
seCretar¡o
tax¡sta

No hay comentarios:

Publicar un comentario